COMPOL.CAT neix com una associació sense ànim de lucre que vol aglutinar els professionals, acadèmics, estudiants i persones interessades en la comunicació política de Catalunya.
Volem ser l’Associació de referència de la comunicació política catalana, on tenim molts i grans professionals que acompanyen i assessoren partits polítics, institucions, electes i empreses des de fa molts anys, esdevenint un col·lectiu dinàmic i amb un gran potencial.

Els nostres objectius són:

 1. Promoure el coneixement de la investigació, la docència i la pràctica de la Comunicació Política.
 2. Oferir un espai per als professionals i acadèmics de l’àmbit de la Comunicació Política en el qual puguin compartir experiències, informació i coneixements.
 3. Contribuir a promoure la qualitat en la docència, la investigació i la pràctica de la Comunicació Política a Catalunya.
 4. Esdevenir interlocutors front a entitats i institucions amb responsabilitats o competències en l’àmbit de la Comunicació Política.
 5. Vetllar per la qualitat, l’adequació i l’adaptació dels sistemes d’acreditació professional i l’avaluació docent i investigadora, així com de la pràctica professional de la Comunicació Política a Catalunya.
 6. Oferir el coneixement dels associats a les institucions i entitats que desenvolupen activitats de promoció, formació, capacitació professional o investigació en l’àmbit de la Comunicació Política.

Naixem com una associació oberta i transversal, on volem que els propis socis tinguin el màxim de protagonisme possible. Una associació participativa i descentralitzada on els socis tinguin el màxim de protagonisme i on la delegació de la presa de decisions sigui la norma i la forma habitual de funcionament.

Inicialment proposem realitzar les següents activitats:

 1. La organització de conferències, jornades professionals, debats públics, espais de debat i altres activitats per al foment del coneixement públic i l’aprofundiment del coneixement de la Comunicació Política.
 2. La celebració de sessions científiques, seminaris, cursos i altres activitats docents així com jornades de treball per al foment de la capacitació professional en l’àmbit de la Comunicació Política.
 3. La organització de congressos i jornades o trobades professionals en matèria de comunicació política.
 4. Convocar premis, beques, ajuts, borses per a l’ampliació d’estudis i plans d’investigació sobre comunicació política i les seves matèries afins.
 5. Realització de jornades de trobada i intercanvi amb altres entitats, societats, empreses o institucions dedicades o relacionades amb l’exercici o la promoció de la comunicació política.
 6. Realitzar assessoraments a les institucions públiques, els governs o els seus òrgans dependents en qüestions d’interès general relacionades amb els objectius estatutaris de l’associació.
 7. Editar materials de difusió, però també formatius i de capacitació pública o professional en l’àmbit de la Comunicació Política.
 8. Qualsevol altra activitat que afavoreixi l’acompliment dels objectius de l’Associació.

Us animem a associar-vos i a formar part d’aquesta creixent comunitat de comunicació política.